Record details

Title
    Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin České republiky (doba řešení 1993-2001)
Statement of responsibility
    Jitka Bradáčová, Hana Molhancová, Jaroslav Novák
Other titles
    Revaluation of reserve mineral deposits of the Czech Republic
Author
    Bradáčová, Jitka, 1941-
    Molhancová, Hana
    Novák, Jaroslav
Language
    česky
Source title - monograph
    Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999
Pages
    s. 47-54
Notes
    3 tab.
    Anglické resumé
Classfication no.
    342.52
    622
Conspectus category
    342.52
    622
Subject group
    bilance
    Český masiv
    ekonomika surovin
    geologická služba
    legislativa
    ložisko nerostných surovin
    revize
    Západní Karpaty
    zpráva o činnosti
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    1993-2001
    České
    Doba
    Ložisek
    Nerostných
    Rebilance
    Republiky
    řešení
    Surovin
    Výhradních
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 12. 2006
Import date
    8. 8. 2012