Record details

Title
    Recent crustal mobility of the Upper Nysa Klodzka Graben, SW Poland
Statement of responsibility
    Janusz Badura, Olgierd Jambroz, Witold Zuchiewicz
Other titles
    Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas (Variant.)
Author
    Badura, Janusz
    Jambroz, Olgierd
    Zuchiewicz, Witold
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta montana. Series A, Geodynamics
Vol./nr.
    No. 24
Pages
    p. 65-71
Year
    131
Notes
    2 obr.
    Bibliografie na s. 70-71
    il.
    Zkr. název ser.: Acta montana (Praha), Ser. A
Classfication no.
    55(1)
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    geologie regionální
    krystalinikum
    metody satelitové
    neotektonika
    orlicko-sněžnické krystalinikum
    procesy geodynamické
    příkopová propadlina
    systém GPS
    západosudetská oblast
Geographical name
    Polsko - jihozápad
Keyword
    Crustal
    Graben
    Klodzka
    Mobility
    Nysa
    Poland
    Recent
    SW
    Upper
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 12. 2006
Import date
    8. 8. 2012