Record details

Title
    Recent state of knowledge of the deep structure of the Eastern Alps: a review
Statement of responsibility
    C. Tomek, E. Brückl & V. Höck
Other titles
    MinPet 2003, 15. - 21. September 2003 Neukirchen am Grossvenediger/Salzburg - Abstracts (Variant.)
Author
    Brückl, Ewald
    Höck, Volker
    Tomek, Čestmír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft
Vol./nr.
    Vol. 148
Pages
    p. 299-300
Year
    2003
Notes
    Zkr. název ser.: Mitt. Österr. mineral. Gesell.
Classfication no.
    550.3
Conspectus category
    55
Subject group
    anomálie magnetická
    anomálie tíhová
    diskontinuita Mohorovičičova
    geologie strukturní
    kolize desek
    miocén
    oligocén
    seizmika reflexní
    seizmika refrakční
    vrásnění alpinské
Geographical name
    Itálie severní
    Rakousko
    SRN
    Švýcarsko
Keyword
    Alps
    Deep
    Eastern
    Knowledge
    Recent
    Review
    State
    Structure
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012