Record details

Title
    Recent tectonic activity in the area northwards of Šternberk (Nízký Jeseník Mts.) - present knowledge
Other titles
    Recent tectonic activity in the area northwards of Šternberk (Nízký Jeseník Mts.) - present knowledge
Author
    Havíř, Josef
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Montana, Ser. A
Vol./nr.
    Č. 20 (124)
Pages
    8
Year
    2002
Keyword
    Activity
    Area
    Jeseník
    Knowledge
    Mts
    Nízký
    Northwards
    Present
    Recent
    Šternberk
    Tectonic
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012