Record details

Title
    Recent-stress state in Czech part of Upper Silesian Coal basin
Author
    Grygar, R.
    Koníček, Petr
    Ptáček, Jiří
    Souček, Kamil
    Staš, Lubomír
    Waclawik, P.
Conference
    Górnicze zagrozenia naturalne 2009 (03.11.2009-06.11.2009 : Andrzychów, Polsko)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Górnicze zagrozenia naturalne 2009 /16./. 4/2
Pages
    S. 267-275
Notes
    Autoři celkem: 6
    Projekt: GA105/08/1625, GA ČR
    Překlad názvu: Současný napěťový stav v české části hornoslezské uhelné pánve
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    recent stress state
    rockburst
    underground coal mining
Keyword
    Basin
    Coal
    Czech
    Recent-stress
    Silesian
    State
    Upper
Abstract (in czech)
   Znalost napěťových polí a jejich vývoje je základním předpokladem pro všechny hornické činnosti a pro jejich správné plánování, zejména v oblastech s nebezpečím otřesů. Na základě paleonapěťové analýzy byl v české části hornoslezské pánve interpretován model napětí, která vytvořila tektonickou strukturu této části hornoslezské pánve. Interpretace byla realizována na základě mnoha strukturně tektonických měření plošných i lineárních prvků, na základě srovnávání znalostí o dynamickém vývoji variského tělesa v širších souvislostech moravskoslezské deformační zóny. V úvahu byly vzaty i jiné deformační vlivy, kterými může ve východní části hornoslezské pánve být zejména tlak karpatských příkrovů v období alpinské orogeneze. V posledních více než deseti letech bylo v prostoru české části hornoslezské pánve provedeno více měření úplného tenzoru napětí zejména metodami hodrofrac a upravenou metodou odlehčení jádra.
   Ukazuje se, že pro získání informací o recentních napěťových polích jsou vhodné i interpretace ohniskových mechanismů významných seismických jevů, sledovaných rovněž již více než deset let v této oblasti.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012