Record details

Title
    Recentní tektonika na severovýchodním okraji Českého masívu
Statement of responsibility
    Zuzana Skácelová, Josef Havíř
Other titles
    Recent tectonics at the northeastern margin of Bohemian Massif
Author
    Havíř, Josef, 1970-
    Skácelová, Zuzana
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník II. semináře České tektonické skupiny
Pages
    s. 67
Subject group
    měření seizmické
    neotektonika
    recent
    seizmotektonika
    silesikum
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Českého
    Masívu
    Okraji
    Recentní
    Severovýchodním
    Tektonika
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012