Record details

Title
    Recentní tvary reliéfu na Kapverských ostrovech
Statement of responsibility
    Jan Vítek
Other titles
    Recent landforms on the Cape Verde Islands relief
Author
    Vítek, Jan, 1946-
Language
    česky
Source title - serial
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 108, č. 1
Pages
    s. 49-60
Year
    2003
Notes
    2 obr., 3 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Classfication no.
    55(1)
    551.2
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    deflace
    eroze
    holocén
    kenozoikum
    konkrece
    lidské aktivity
    mesozoikum
    morfologie eolická
    morfologie fluviální
    ostrov
    pobřeží
    pohyb svahový
    prostředí semiaridní
    pseudokras
    reliéf vulkanický
    vulkán
    vulkanismus
    zvětrávání
Geographical name
    Kapverdské ostrovy
Keyword
    Kapverských
    Ostrovech
    Recentní
    Reliéfu
    Tvary
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 9. 2006
Import date
    8. 8. 2012