Record details

Title
    Recentní tvorba sférických závalků na lokalitě Rudice-Seč (24-41 Vyškov)
Statement of responsibility
    Jiří Faimon, Slavomír Nehyba
Other titles
    Recent formation of spherical mud balls at Rudice-Seč
Author
    Faimon, Jiří, 1950-
    Nehyba, Slavomír
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 5
Pages
    s. 2-3
Year
    1998
Notes
    2 obr., 4 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1997.
Subject group
    eroze vodní
    geneze
    jílový závalek
    kinematika
    konkrece
    křída Českého masivu
    křída-spodní
    ložisko kaolinu
    sedimentace recentní
    sféricita
Geographical name
    ČR-Morava
    Rudice (Blansko)
Keyword
    24-41
    Lokalitě
    Recentní
    Rudice-Seč
    Sférických
    Tvorba
    Vyškov
    Závalků
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012