Record details

Title
    Reconstruction of brine paleocurrents in the Miocene evaporitic basin of the Carpathian Foredeep
Other titles
    Rekonstrukcja paleopradów solanek w badenskim basenie ewaporacyjnym zapadliska przedkarpackiego