Record details

Title
    Reconstruction of eroded monogenic Strombolian cones of Miocene age: A case study on character of volcanic activity of the Jičín Volcanic Field (NE Bohemia) and subsequent erosional rates estimation
Statement of responsibility
    Vladislav Rapprich, Vladimír Cajz, Martin Košťák, Zoltán Pécskay, Tomáš Řídkošil, Pavel Raška, Miroslav Radoň
Author
    Cajz, Vladimír, 1959-
    Košťák, Martin, 1971-
    Pécskay, Zoltán
    Radoň, Miroslav
    Rapprich, Vladislav, 1979-
    Raška, Pavel, 1982-
    Řídkošil, Tomáš, 1953-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of geosciences
Vol./nr.
    Vol. 52, no. 3-4
Pages
    p. 169-180
Year
    2007
Notes
    3 obr., 8 fot., 1 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Překlad názvu: Rekonstrukce erodovaných miocénních monogenetických strombolských kuželů: studium charakteru vulkanické aktivity jičínského vulkanického pole (sv. Čechy) a odhad rychlosti povulkanické eroze
    Zkr. název ser.: J. Geosci. (Prague)
Classfication no.
    551.4
    552
Conspectus category
    55
    552
Subject group
    Bivalvia
    brekcie vulkanická
    česká křídová pánev
    datování K/Ar
    erupce typu Stromboli
    facie
    fauna
    geologie regionální
    kanál přívodní
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    křída-svrchní
    miocén
    porcelanit
    reliéf
    rychlost eroze
    struska
    terciér
    vulkanická puma
    vulkanismus
    vulkanoklastický kužel
    zlom
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Český ráj (Česko)
    Jičín
    Sobotka (Jičín, Jičín)
    Turnov (Semily, Turnov)
Keyword
    Activity
    Age
    Bohemia
    Case
    Character
    Cones
    Eroded
    Erosional
    Estimation
    Field
    Jičín
    Miocene
    Monogenic
    NE
    Rates
    Reconstruction
    Strombolian
    Study
    Subsequent
    Volcanic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 8. 2008
Import date
    8. 8. 2012