Record details

Title
    Reconstruction of eroded monogenic Strombolian cones of Miocene age: A case study on character of volcanic activity of the Jičín volcanic field (NE Bohemia) and subsequent erosion rates estimation
Other titles
    Rekonstrukce erodovaných miocénních monogenetických strombolských kuželů: studium charakteru vulkanické aktivity jičínského vulkanického pole (sv. Čechy) a odhad rychlosti povulkanické eroze
Author
    Cajz, Vladimír
    Košťák, Martin
    Pécskay, Zoltán
    Radoň, Miroslav
    Rapprich, Vladislav
    Raška, Pavel
    Řídkošil, Tomáš
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 52, č. 3-4
Pages
    12
Year
    2007
Thesaurus term
    cinder cone, Strombolian eruption, volcanic facies, erosion rate, Jičín Volcanic Field, Bohemian Paradise GeoPark
Keyword
    Activity
    Age
    Bohemia
    Case
    Character
    Cones
    Eroded
    Erosion
    Estimation
    Field
    Jičín
    Miocene
    Monogenic
    NE
    Rates
    Reconstruction
    Strombolian
    Study
    Subsequent
    Volcanic
Abstract (in czech)
   Relikty solitérních sopek v sv. Čechách byly interpretovány jako zbytky struskových kuželů a jejich přívodních drah. Strombolské erupce bazanitového magmatu, které vystupovalo většinou po V-Z zlomech, vytvořilo řadu kuželů rozesetých po oblasti. Studované vulkány vznikaly strombolskými a freatomagmatickými erupcemi, většinou bez produkce lávových proudů. Vulkanická aktivita probíhala hlavně v období miocénu. U jedné ze studovaných lokalit předpokládáme, že mohla produkovat podstatně mladší lávy Kozákova (6.7-3.5 Ma). Starší kužely jsou jen slabě postiženy zvětráváním. V některých případech jsou zachovány nespečené, špatně zvrstvené strusky, jinde jsou obnažené bazální povrchové facie nebo svrchní části brekcií přívodních drah. Interpretace facií kombinovaná s datováním přinesla nový náhled na vývoj reliéfu v této oblasti. Eroze křídových mořských sedimentů byla zřejmě velice intenzivní v oligocénu, zatímco za posledních 17 milionů let nebylo erodováno více než 70 m sedimentů.
Abstract (in english)
   Relics of solitary volcanic edifices in NE Bohemia were newly interpreted as remnants of scoria cones and their conduits. Volcanic activity in this area occurred in a form of scattered Strombolian eruptions of basanitic magmas mostly ascending along E-W trending faults. Nearly all studied volcanoes erupted in Strombolian style mostly not producing lava flows. This volcanic activity took place mainly during Miocene. The lavas of the Kozákov Hill were produced by much younger volcanic activity (6.7-3.5 Ma) and one of the studied locations is supposed to represent their feeder. The older Strombolian cones are weakly affected by weathering processes. On some of the edifices non-welded, poorly stratified scoriae are well preserved, at other sites a basal facies or upper vent facies were exposed by selective erosion. Erosion of Cretaceous marine deposits was intensive during Oligocene, whereas during the last 17 M.y. only some 70m of sediments were eroded.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014