Record details

Title
    Rectifications de nomenclature relatives a l'ichthyofaune oligo-miocene dulcaquicole de Boheme
Statement of responsibility
    Jean Gaudant
Other titles
    Oprava nomenklatury vztahující se k oligocenní a miocenní sladkovodní rybí fauně Čech
    Rectification of the nomenclature concerning the Oligo-Miocene freshwater ichthyofauna of Bohemia
Author
    Gaudant, Jean
Language
    francouzsky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    An. 41, no. 1-2
Pages
    p. 91-96
Year
    1996
Notes
    24 bibl.
    Anglické, české resumé
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Subject group
    mezinárodní spolupráce
    miocén
    nomenklatura
    normy
    oligocén
    revize
    terciér Českého masivu
    Vertebrata
Subject category
    Pisces
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Boheme
    Dulcaquicole
    L'ichthyofaune
    Nomenclature
    Oligo-miocene
    Rectifications
    Relatives
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012