Record details

Title
    Recycling of ceramic wastes into the geopolymer construction material
Author
    Hanzlíček, Tomáš
    Perná, Ivana
    Steinerová, Michaela
    Straka, Pavel
Conference
    International mineral processing congress (23. : 03.09.2006-08.09.2006 : Istanbul, Turecko)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Proceedings of XXIII International Mineral Processing Congress, Istanbul, Turkey, 2006
Pages
    s. 2273-2276
Notes
    Projekt: FI-IM/128, GA MPO
    Překlad názvu: Zapracování keramických odpadů do geopolymerního stavebního materiálu
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    magnetic filters
    permanent magnets
Keyword
    Ceramic
    Construction
    Geopolymer
    Material
    Recycling
    Wastes
Abstract (in czech)
   Odpady keramického průmyslu mohou být zpracovány na pevné geopolymerní stavební materiály.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012