Record details

Title
    Redepozice kvartérních sedimentů a fosilních půd na východních svazích Pavlovských vrchů
Other titles
    Redeposition of the Quaternary sediments and paleosols at the eastern slopes of Pavlov Hills
Author
    Havlíček, Pavel
    Hošek, Jan
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    6
Year
    2013
Thesaurus term
    Pavliv hills, Pleistocene, loess, paleosols,colluvial processes
Keyword
    Fosilních
    Kvartérních
    Pavlovských
    Půd
    Redepozice
    Sedimentů
    Svazích
    Vrchů
    Východních
Abstract (in czech)
   Popsány jsou čtyři nové profily u Pavlova (jižní Morava). V profilech je několik horizontů paleopůd odděleno sprašemi a svahovými sedimenty. Paleopůdy reprezentují přemístněné humózní horizonty (černozemě) a B horizont luvisolí patřící stratigraficky Stillfriedu A.
Abstract (in english)
   Redeposition of the Quaternary sediments and paleosols at the eastern slopes of Pavlov Hills
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014