Record details

Title
    Rediscovery of probably the oldest described trilobite specimen from the Barrandian area (Czech Republic)
Other titles
    Znovuobjevení pravděpodobně nejstaršího popsaného kusu trilobita z oblasti Barrandienu
Author
    Budil, Petr
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    The Trilobite Papers
Vol./nr.
    Roč. 16, č. říjen
Pages
    3
Year
    2004
Thesaurus term
    Trilobites, Barrandian Area, Lower Devonian, Museology
Keyword
    Area
    Barrandian
    Czech
    Described
    Oldest
    Probably
    Rediscovery
    Republic
    Specimen
    Trilobite
Abstract (in czech)
   Pravděpodobně nejstarší popsaný jedinec trilobita z oblasti Barrandienu (Česká republika), který také náleží k nejstarším popsaným trilobitům ve světovém měřítku, byl nalezen a studován v paleontologických kolekcích Natural History Museum, London. Předložen je krátký popis kusu a diskutován je jeho původ.
Abstract (in english)
   Probably the historically oldest described trilobite specimen from the Barrandian Area (Czech Republic) that also belongs to the earliest described trilobites on the worl-wide scale has been found and studied in the palaeontological collections of the Natural History Museum, London. A short description of the sample and discussion of its origin are presented.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014