Record details

Title
    Reflectance measurements of meta-anthracite from the Veĺká Tŕňa coal deposit
Statement of responsibility
    František Petrík
Other titles
    XIth International Meeting "Coal Petrology-Prague 1992" (Variant.)
Author
    Petrík, František
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta montana
Vol./nr.
    Č. 2(86)
Pages
    s. 67-74
Year
    1992
Notes
    2 tab.,2 diagr.,8 bibl.
    Zkr. název ser.: Acta montana
Subject group
    ložiska pevných paliv
    odraz světla
    ostrovy starších útvarů v neovulkanitech
    uhlí černé
Subject category
    antracit
    zemplínský ostrov
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Veĺká Tŕňa
Keyword
    Coal
    Deposit
    Measurements
    Meta-anthracite
    Reflectance
    Tŕňa
    Veĺká
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012