Record details

Title
    Regeneracce studní jako prostředek údržby jímacích objektů
Author
    Fousek, M.
    Hanzlík, Josef
    Maršálko, P.
    Pastuszek, F.
    Tourková, J.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Slovak
Vol./nr.
    Roč. 3, č. 12
Pages
    s. 23-24
Year
    1994
Keyword
    Jako
    Jímacích
    Objektů
    Prostředek
    Regeneracce
    Studní
    údržby
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012