Record details

Title
    Regionální šlichová prospekce České republiky
Statement of responsibility
    Miloš Abraham
Other titles
    Regional heavy mineral prospecting of the Czech Republic
Author
    Abraham, Miloš
Language
    česky
Source title - monograph
    Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999
Pages
    s. 46-47
Notes
    Anglické resumé
Classfication no.
    55(1)
    550.4
    553
Conspectus category
    55
    553
Subject group
    anomálie
    Český masiv
    geologie environmentální
    kenozoikum
    mapa geochemická
    oblast snosová
    prospekce šlichová
    recent
    těžké minerály
    transport říční
    Západní Karpaty
    zpráva o činnosti
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    České
    Prospekce
    Regionální
    Republiky
    šlichová
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012