Record details

Title
    Regionální hodnocení látkových toků v síti malých povodí GEOMON
Other titles
    Regional evaluation of mass element fluxes in GEOMON network of small catchments
Author
    Fottová, Daniela
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2000
Source title - monograph
    Výroční zpráva odboru geologie ministerstva životního prostředí za rok 1999
Thesaurus term
    catchment! network! bulk deposition! throughfall! sulphur
Keyword
    GEOMON
    Hodnocení
    Látkových
    Malých
    Povodí
    Regionální
    Síti
    Toků
Abstract (in czech)
   Hodnocena je šestiletá řada dat ze 14 malých lesních povodí sítě GEOMON získaných jednotnou odběrovou i analytickou metodikou. Diskutován je pokles depozice síry a naopak stagnace v depozici dusíku v souvislosti s nárůstem dopravy
Abstract (in english)
   Regional evaluation of mass element fluxes in GEOMON network of small catchments
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014