Record details

Title
    Regionálne strižné a transpresné zóny v tatriku Malých Karpát
Statement of responsibility
    Dušan Plašienka
Other titles
    Regional shear and transpression zones in the Tatric unit of the Little Carpathians
Author
    Plašienka, Dušan
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 1
Pages
    s. 55-62
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    analýza kinematická
    deformace
    fundament
    příkrov
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Malé Karpaty
Keyword
    Karpát
    Malých
    Regionálne
    Strižné
    Tatriku
    Transpresné
    Zóny
Abstract (in czech)
   V tatriku Malých Karpat jsou charakterizovány dvě regionální střižné zóny, které provázejí násunové plochy příkrovových jednotek (bratislavské a modranské). Subhorizontální foliace, lineace protažení a asymetrické struktury dokazují transport alochtonu od JV na SZ. Křehká transpresivní zóna v severních Malých Karpatech, která odděluje komplexy tatrid od vyšších příkrovů, prodělala složitý a dlouhodobý strukturní vývoj.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012