Record details

Title
    Regional Fabric of the Deep Lithosphere in Central Europe from Seismic Anisotropy
Statement of responsibility
    Vladislav Babuška, Jaroslava Plomerová
Author
    Babuška, Vladislav
    Plomerová, Jaroslava
Language
    anglicky
Source title - serial
    Studia geophysica et geodaetica
Vol./nr.
    Vol. 39, no. 3
Pages
    p. 219-226
Year
    1995
Notes
    2 obr., 1 tab., 2 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Stud. geophys. geod. (Praha)
Subject group
    Český masiv
    litosféra
    moldanubikum
    plášť
    seizmologie
    subdukce
    vrásnění variské
Subject category
    saxothuringikum
Geographical name
    Evropa střední
Keyword
    Anisotropy
    Central
    Deep
    Europe
    Fabric
    Lithosphere
    Regional
    Seismic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012