Record details

Title
    Regional moment tensor uncertainty due to mismodeling of the crust
Author
    Šílený, Jan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Tectonophysics
Vol./nr.
    Roč. 383, 3/4
Pages
    s. 133-147
Year
    2004
Notes
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR3cav_un_auth*0000190
    Překlad názvu: Chyba v určení regionálních momentových tenzorů vlivem nepřesného modelování zemské kůry
    Rozsah: 15 s.
Subject category
    hypocenter depth mislocation
    mechanism of regional earthquakes
    moment tensor
Keyword
    Crust
    Due
    Mismodeling
    Moment
    Regional
    Tensor
    Uncertainty
Abstract (in czech)
   Pro stanovení momentového tenzoru zemětřesení je nezbytná znalost odezvy prostředí, kterým se seismické vlny šíří od zdroje ke stanicím. Pro inverzi dlouhoperiodických seismických dat (teleseismické a LP regionální záznamy) stačí hrubý model zemské struktury, se snižující se periodou je třeba model zpřesnit
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013