Record details

Title
    Regionalizacja tektoniczna Polski (Variant.)
Other titles
    Projekt CO2NET EAST - upowszechnianie wiedzy o problemach wychwytywania i geologicznego składowania CO2
    Regionalizacja tektoniczna Polski - Polska południowa (blok górnośląski i blok małopolski)
    Regionalizacja tektoniczna Polski - Polska południowo-zachodnia