Record details

Title
    Rekognoskace a šlichová prospekce terénních pozůstatků po možné těžbě nerostných surovin na Hostýně (Hostýnské vrchy)
Statement of responsibility
    David Uhlíř, Zdeněk Dolníček, Dalibor Kolbinger
Other titles
    Field examination and pan prospecting of remnants after potential exploitation of mineral raw materials on Hostýn Hill (Hostýn Hills)
Author
    Dolníček, Zdeněk
    Kolbinger, Dalibor
    Uhlíř, David
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 96, č. 1
Pages
    s. 47-60
Year
    2011
Notes
    1 obr., 2 fot., 1 diagr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Classfication no.
    622
Conspectus category
    622
Subject group
    antroporeliéf
    flyšové pásmo Západních Karpat
    historie
    kámen stavební
    prospekce šlichová
    rudy Au
    rudy Fe
    těžba
    těžké minerály
    vápenec
Geographical name
    Hostýnské vrchy (Česko)
    Morava (Česko)
Keyword
    Hostýně
    Hostýnské
    Nerostných
    Po
    Pozůstatků
    Prospekce
    Rekognoskace
    Surovin
    šlichová
    Terénních
    Těžbě
    Vrchy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2014
Import date
    20. 5. 2014