Record details

Title
    Rekonstrukce holocenních koryt řeky Berounky v oblasti mezi Černošicemi a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav
Statement of responsibility
    Michal Rajchl, Filip Stehlík
Other titles
    Reconstruction of the Holocene fluvial channels of the Berounka River in area between Černošice and Lahovice
Author
    Rajchl, Michal
    Stehlík, Filip
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Pages
    s. 67-69, Příl. VI
Year
    2005
Notes
    2 obr. v textu, 3 fot. v Příl. VI
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2004
Classfication no.
    55(1)
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    erozní tvar
    geologie regionální
    geomorfologie
    holocén
    koryto
    kvartér extraglaciálních oblastí Českého masivu
    mapa geologická
    měření geofyzikální
    modelování
    prospekce geobotanická
    překládání
    řeka
    vrt
    záplavová niva
Geographical name
    Berounka (řeka)
    ČR-Čechy
Keyword
    12-42
    Berounky
    Černošicemi
    Holocenních
    Koryt
    Lahovicemi
    Oblasti
    Rekonstrukce
    řeky
    Zbraslav
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 7. 2006
Import date
    8. 8. 2012