Record details

Title
    Rekonstrukce paleohydrografie na základě datování sedimentů Holštejnské jeskyně (Moravský kras)
Author
    Diehl, J. F.
    Granger, D.
    Hercman, H.
    Kadlec, Jaroslav
    Nowicki, T.
    Šroubek, P.
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Pages
    s. 12-18
Notes
    Projekt: IAA3012703, GA AV ČR
    Projekt: US-Czech Science and Technology Program 95051, GA AV ČR
    Překlad názvu: Reconstruction of paleohydrography based on dationg of the Holštejnská Cave deposits (Moravian Karst)
    Rozsah: 7 s.
Keyword
    Datování
    Holštejnské
    Jeskyně
    Kras
    Moravský
    Paleohydrografie
    Rekonstrukce
    Sedimentů
    Základě
Abstract (in czech)
   Tři různě staré akumulace fluviálních sedimentů zachovaných v Holštejnské jeskyni (Moravský kras) byly datovány pomocí několika metod: U-series (chemogenní sedimenty), 10Be a 26Al (křemenné valouny), 14C (uhlíky), paleomagnetický záznam (chemogenní i klastické sedimenty). Sedimenty se ukládaly během spodního, středního a svrchního pleistocénu. Ke změnám lokální hydrografie došlo po uložení nestarší akumulace fluviálních sedimentů (po 0,8 Ma).
Abstract (in english)
   Large sections in cave deposits are exposed in the Holštejnská Cave in the Moravian Karst. The periods of fluvial activity alternated with periods of speleothem deposition. The study of the genesis and age of these cave deposits poses a clue to the reconstruction of development of the Holštejnská Cave and local paleohydrographic history. The time of deposition was determined by U-series record in both clastic sediments and speleothems. The fluvial sediments were deposited during the Early, Middle and Late Pleistocene in the cave. The age of oldest cave sediment sequence deposited by a subsurface stream indicates that the local hydrographic situation has changed later than 0.8 Ma.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012