Record details

Title
    Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras (24-41 Vyškov)
Statement of responsibility
    Jaroslav Kadlec
Other titles
    Reconstruction of flow directions using anisotropy of magnetic susceptibility measurements in the fluvial sediments deposited in the Ochozská Cave, Moravian Karst
Author
    Kadlec, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 10
Year
    2003
Notes
    3 obr., 7 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2002
Subject group
    jeskyně
    kvartér Českého masivu
    magnetická susceptibilita
    paleolimnologie
    paleoproudění
    pleistocén
    prach
    rychlost
    sedimentace fluviální
    speleotém
Geographical name
    ČR-Morava
    Ochoz u Brna (Brno-venkov)
Keyword
    24-41
    Anizotropie
    Fluviálních
    Jeskyně
    Kras
    Magnetické
    Měření
    Moravský
    Ochozské
    Pomocí
    Proudění
    Rekonstrukce
    Sedimentech
    Směrů
    Susceptibility
    Vyškov
Abstract (in english)
   Anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) measurements were used to determine the flow directions in fine deposits preserved in the Ochozská Cave (southern segment of the Moravian Karst). This approach was first verified in two sedimentary sections located in the main corridor of the cave, where is no doubt about paleoflow directions. Subsequently, the AMS was measured in the fine deposits preserved in sections located in the Zkamenělá řeka Corridor and U kužele Corridor. The interpreted paleoflow directions are in both sections from the NNE to the SSW
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    1. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012