Record details

Title
    Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras
Author
    Kadlec, Jaroslav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Vol./nr.
    Roč. 10, -
Pages
    s. 5-7
Year
    2003
Notes
    Jednotlivé svazky mají ISBN (Sv. 10 - ISBN 80-210-3137-9).
    Překlad názvu: Reconstruction of flow directions using anisotropy of magnetic susceptibility measurements in the fluvial sediments deposited in the Ochozská Cave, Moravian Karst
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    anisotropy of magnetic susceptibility
    fluvial cave sediments
    Moravian Karst
Keyword
    Anizotropie
    Fluviálních
    Jeskyně
    Kras
    Magnetické
    Měření
    Moravský
    Ochozské
    Pomocí
    Proudění
    Rekonstrukce
    Sedimentech
    Směrů
    Susceptibility
Abstract (in czech)
   Měření AMS v jemných sedimentech Ochozské jeskyně poskytlo data pro rekonstrukci směrů proudění vody. Infiltrační sedimenty v chodbě Zkamenělé řeky byly ukládány v klidném prostředí vodou pomalu proudící směrem do Hlavních dómů Ochozské jeskyně. Vody od kužele pravděpodobně odtékaly do spodní neznámé úrovně jeskynního systému.
Abstract (in english)
   Anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) measurements were used determine the flow directions in fine deposits preserved in the Ochozská Cave (southern segment of the Moravian Karst). This approach was first verified in two sedimentary sections located in the main corridor of the cave, where is no doubt about paleoflow directions. Subsequently, the AMS was measured in the fine deposits preserved in sections located in the Zkamenělá řeka Corridor and U kužele Corridor. The interpreted paleoflow directions are in both sections from the NNE to the SSW.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012