Record details

Title
    Rekonstrukce vývoje vegetace ve vztahu k osídlení u Staré Boleslavi během posledních 2500 let
Author
    Břízová, Eva
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů
Pages
    1
Keyword
    2500
    Boleslavi
    Let
    Osídlení
    Posledních
    Rekonstrukce
    Staré
    Vegetace
    Vývoje
    Vztahu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014