Record details

Title
    Rekrystalizované pseudotachylity na lokalitách Malenice u Vimperka a Chrášťany u Benešova u Prahy
Statement of responsibility
    Petr Rajlich a Michal Stejskal
Other titles
    Recrystallized pseudotachylites from the localities Malenice near Vimperk and Chrášťany near Benešov (Prague region)
Author
    Rajlich, Petr, 1944-
    Stejskal, Michal
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 46
Pages
    s. 43-58
Year
    2006
Notes
    5 obr., 13 fot., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Classfication no.
    55(1)
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    analýza petrografická
    biotit
    brekciace
    chemismus hornin
    granáty
    ilmenit
    jevy šokové
    kráter impaktní
    metasedimenty
    migmatit
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    pararula
    protolit
    pseudotachylit
    rekrystalizace
    středočeská ostrovní zóna
Geographical name
    Afrika jižní
    Chrášťany (Benešov, Benešov)
    Čechy (Česko)
    Kanada
    Malenice (Strakonice, Strakonice)
Keyword
    Benešova
    Chrášťany
    Lokalitách
    Malenice
    Prahy
    Pseudotachylity
    Rekrystalizované
    Vimperka
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012