Record details

Title
    Rekrystalizovaný pseudotachylit táborské "granátové" skály
Statement of responsibility
    Petr Rajlich
Other titles
    Recrystallized pseudotachylite of the Tábor "garnet rock"
Author
    Rajlich, Petr, 1944-
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 45
Pages
    s. 13-24
Year
    2005
Notes
    4 obr., 2 fot., 1 pl., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Classfication no.
    55(1)
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    analýza petrografická
    biotit
    brekciace
    břidlice krystalická
    chemismus hornin
    granáty
    jevy šokové
    magnetit
    migmatit
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    petrogeneze
    protolit
    pseudotachylit
    rekrystalizace
    rula
    živce
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Tábor
Keyword
    Granátové
    Pseudotachylit
    Rekrystalizovaný
    Skály
    Táborské
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012