Record details

Title
    Rekultivační arboretum Antonín na Sokolovsku
Statement of responsibility
    Konstantin Dimitrovský
Author
    Dimitrovský, Konstantin
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Vol./nr.
    Č. 4
Pages
    s. 30-38, 3 l. obr. příl.
Year
    2001
Notes
    5 fot., 2 tab.
    Anglické, německé a ruské resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Classfication no.
    504
    622.33
Conspectus category
    502
    58
    622
Subject group
    antropogenní půda
    dendrologie
    lesní hospodářství
    odval
    rekultivace
    sokolovská pánev
    těžba
    uhlí hnědé
    vegetace
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Sokolov-oblast (Česko)
Keyword
    Antonín
    Arboretum
    Rekultivační
    Sokolovsku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 2. 2010
Import date
    8. 8. 2012