Record details

Title
    Rekultivace šedých miocenních jílů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve
Statement of responsibility
    Petr Čermák, Vratislav Ondráček
Author
    Čermák, Petr, 1946-
    Ondráček, Vratislav
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 15, č. 9
Pages
    s. 32-35
Year
    2008
Notes
    4 diagr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    504.05
    504.06
    551.4
    553.9
    622.33
Conspectus category
    504
    553
    622
    631
Subject group
    jíl
    jílovec
    pedologie
    rekultivace
    sanace biologická
    severočeská pánev
    skrývka
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
    vegetace
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Severočeská hnědouhelná pánev (Česko)
Keyword
    Hnědouhelné
    Jílů
    Miocenních
    Pánve
    Rekultivace
    Severočeské
    šedých
    Výsypkách
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    12. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012