Record details

Title
    Rekultivace jako nedílná součást báňské technologie
Statement of responsibility
    Stanislav Štýs
Author
    Štýs, Stanislav
Language
    česky
Source title - serial
    Hnědé Uhlí
Vol./nr.
    Č. 4
Pages
    s. 11-15
Year
    1989
Notes
    časopis vyřazen r.1999
    Zkr. název ser.: Hnědé Uhlí
Subject group
    podkrušnohorské pánve
    severočeská pánev
    těžba surovin
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Báňské
    Jako
    Nedílná
    Rekultivace
    Součást
    Technologie
Abstract (in czech)
   Analýza vývoje rekultivačních technik, základním úkolem tvorby ekotypu je plánovitá tvorba krajiny výsypek a zbytkových lomů, která by morfologií a kvalitou zeminy umožňovala výstavbu vodotečí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012