Record details

Title
    Rekultivace po těžbě uhlí povrchovým způsobem
Statement of responsibility
    Ivan Svoboda
Other titles
    Recultivation of coal open pit workings
Author
    Svoboda, Ivan
Language
    česky
Source title - monograph
    Geologové proti ničení životního prostředí
Pages
    s. 56-60
Notes
    4 bibl.
Subject group
    důl
    geologie environmentální
    hydrogeologie
    rekultivace
    těžba
Subject category
    důlní vody
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    likvidace dolu
    podkrušnohorské pánve
    projekt
Geographical name
    ČR-Čechy
    Most
    Sokolov
Keyword
    Po
    Povrchovým
    Rekultivace
    Těžbě
    Uhlí
    Způsobem
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012