Record details

Title
    Rekultivace v Severočeském hnědouhelném revíru - tradice a současnost
Statement of responsibility
    Jan Sixta
Other titles
    Recultivation in North Bohemian brown coal district - tradition and the present. Symposium Mining town Příbram
Author
    Sixta, Jan
Language
    česky
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti
Pages
    nestr.
Notes
    4 tab.
Subject group
    biomasa
    legislativa
    půda antropogenní
    půdy
    rekultivace
    severočeská pánev
    těžba
    uhlí hnědé
    uhlík
    zemědělství
    životní prostředí
Geographical name
    ČR-Čechy
    Most
Keyword
    Hnědouhelném
    Rekultivace
    Revíru
    Severočeském
    Současnost
    Tradice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012