Record details

Title
    Relation between phase density and component concentration in groundwater flow modelling
Statement of responsibility
    Tomáš Ondovčin, Jiří Mls
Other titles
    Vyjádření závislosti hustoty fáze na koncentraci komponenty pro potřeby modelování proudění podzemní vody
Author
    Mls, Jiří
    Ondovčin, Tomáš
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of hydrology and hydromechanics
Vol./nr.
    Vol. 55, no. 4
Pages
    p. 236-245
Year
    2007
Notes
    4 obr., 3 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Hydrol. Hydromech.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    504
    556
Subject group
    hustota
    hydrodynamika
    koncentrace
    model matematický
    nová metoda
    proudění
    roztok
    transport
    voda kontaminovaná
    voda podzemní
    znečištění
Keyword
    Component
    Concentration
    Density
    Flow
    Groundwater
    Modelling
    Phase
    Relation
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    1. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012