Record details

Title
    Relationships between magnetic and structural fabrics revealed by Variscan basement rocks subjected to heterogeneous deformation - a case study from the Kłodzko Metamorphic Complex, Central Sudetes, Poland
Statement of responsibility
    M. Kadziałko-Hofmokl, S. Mazur, T. Werner & J. Kruczyk
Other titles
    Magnetic fabric : methods and applications (Variant.)
Author
    Kadziałko-Hofmokl, M.
    Kruczyk, J.
    Mazur, Stanisław
    Werner, Tomasz
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geological society special publication
Vol./nr.
    No. 238
Pages
    p. 475-491
Year
    2004
Notes
    8 obr., 2 tab.
    Bibliografie na s. 490-491
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Soc. spec. Publ. (London)
Classfication no.
    55(1)
    552
Conspectus category
    55
Subject group
    anizotropie
    devon
    foliace
    láva polštářová
    lineace
    magnetická susceptibilita
    metagabro
    metagranit
    metamorfóza
    metasedimenty
    metavulkanity
    minerály magnetické
    orlicko-sněžnické krystalinikum
    paleozoikum
    pluton
    ryolit
    tektonika polyfázová
    vápenec
    vrásnění variské
Geographical name
    Česko
    Polsko - jihozápad
Keyword
    Basement
    Case
    Central
    Complex
    Deformation
    Fabrics
    Heterogeneous
    Kłodzko
    Magnetic
    Metamorphic
    Poland
    Relationships
    Revealed
    Rocks
    Structural
    Study
    Subjected
    Sudetes
    Variscan
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 10. 2006
Import date
    8. 8. 2012