Record details

Title
    Reliéf CHKO Žďárské vrchy a jeho zvláštnosti
Author
    Kirchner, Karel
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Veronica. Časopis ochránců přírody
Vol./nr.
    Roč. 9, 3, Příloha
Pages
    s. 14-15
Year
    1994
Keyword
    CHKO
    Reliéf
    Vrchy
    Zvláštnosti
    Žďárské
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012