Record details

Title
    Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 33-24 Hnanice)
Statement of responsibility
    Karel Kirchner, Antonín Ivan, František Hubatka, Slavomír Nehyba
Other titles
    Landforms of the eastern margin of the Podyjí National Park
Author
    Hubatka, František
    Ivan, Antonín
    Kirchner, Karel
    Nehyba, Slavomír
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 6
Pages
    s. 21-23
Year
    1999
Notes
    3 obr., 6 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1998.
Subject group
    etchplén
    geomorfologie
    karpatská neogenní předhlubeň
    kontrola tektonická
    miocén
    morfogeneze
    národní park
    ochrana přírody
    profil geofyzikální
    radar zemní
    sedimenty klastické
    zvětrávání
Geographical name
    ČR-Morava
    Konice (Znojmo)
    Znojmo
Keyword
    33-24
    34-11
    Hnanice
    Národního
    Okraje
    Parku
    Podyjí
    Reliéf
    Východního
    Znojmo
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012