Record details

Title
    Reliability of geomagnetic secular variations recorded in a loess section at Lingtai, north-central China
Author
    Guo, B.
    Liu, Q.
    Pan, Y.
    Suchý, Václav
    Zeman, Antonín
    Zhu, R.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Science in China Series D-Earth Sciences
Vol./nr.
    Roč. 43, č. 1
Pages
    s. 1-9
Year
    2000
Notes
    Překlad názvu: Spolehlivost dlouhodobých geomagnetických variací zaznamenaných ve sprašovém profilu v Lingtai, centrální Čína
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    geomagnetic secular variations
    loess
    VGP scatter
Keyword
    China
    Geomagnetic
    Lingtai
    Loess
    North-central
    Recorded
    Reliability
    Section
    Secular
    Variations
Abstract (in czech)
   Výzkumem magnetických vlastností hornin pomocí krokově měřené izotermální remanence (IRM), termomagnetické analýzy a historie teplotně závislé susceptibility, byl jako nositel hlavního podílu této remanence zjištěn magnetit. Ten je ve studovaných vzorcích ("Malan" spraše - L1, Holocenní půdy - SO a poleosoly z posledního glaciálu - S1) asociován s maghemitem a hematitem. V případě, že je remanence blokována, přítomnost krátkodobých kolísání ukazuje na málo významné vyhlazení ve vzorku L1, čímž tento vzorek umožňuje dobrý záznam dlouhodobých geomagnetických variací (PSV). Zatímco během formování vzorku S1 byla PSV díky pedogenetickým procesům výrazně vyhlazená až vymazaná.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012