Record details

Title
    Relikt křídových příbojových štěrků s červenohnědou hlínou v rozsedlinách buližníkového kamýku u Minic (12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno)
Statement of responsibility
    Ferry Fediuk
Other titles
    Relic of Cretaceous surf-gravels with redbrown loam in clefts of a lydite cliff at Minice-village
Author
    Fediuk, František, 1929-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Pages
    s. 53-55
Year
    1999
Notes
    2 fot., 2 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1998.
Subject group
    Barrandien
    barva
    česká křídová pánev
    goethit
    hlína
    klif
    křída-svrchní
    minerály jílové
    proterozoikum
    silicity
    štěrk
    valoun
    vltavo-berounský faciální vývoj
Geographical name
    ČR-Čechy
    Minice (Mělník)
Keyword
    12-21
    12-23
    Buližníkového
    červenohnědou
    Hlínou
    Kamýku
    Kladno
    Kralupy
    Křídových
    Minic
    Příbojových
    Relikt
    Rozsedlinách
    štěrků
    Vltavou
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012