Record details

Title
    Reliktní stratigrafie a vznik středočeského plutonu
Statement of responsibility
    Pavel Vlašímský, Vlasta Ledvinková, Marie Palivcová, Jarmila Waldhausrová
Other titles
    Relict stratigraphy and the origin of the Central Bohemian Pluton
Author
    Ledvinková, Vlasta
    Palivcová, Marie
    Vlašímský, Pavel
    Waldhausrová, Jarmila
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 37, č. 1
Pages
    s. 31-44
Year
    1992
Notes
    3 obr.,1 sch.,4 pl.,2 s.bibl. + 4
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Subject group
    Barrandien
    granit
    kambrium-spodní
    pluton
    proterozoikum
    středočeský pluton
    xenolit
Subject category
    petrogeneze
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Kasejovice
    Klatovy
    Lešetice
    Milín
    Nepomuk
    Vrančice
Keyword
    Plutonu
    Reliktní
    Stratigrafie
    Středočeského
    Vznik
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012