Record details

Title
    Relikty říční terasy ve výkopu plynovodu u Tobolky nedaleko Koněprus v Českém krasu
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Český kras 23
Pages
    s. 59-64
Keyword
    Českém
    Koněprus
    Krasu
    Nedaleko
    Plynovodu
    Relikty
    říční
    Terasy
    Tobolky
    Výkopu
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012