Record details

Title
    Remarks on evolution of deep-seated translational landslides in the Silesian Nappe, Outer Western Carpathians (Czech Republic)
Author
    Baroň, I.
    Jánoš, Vít
    Kašperáková, D.
    Klimeš, Jan
    Novotný, R.
    Stemberk, Josef
Conference
    EGU General Assembly 2007 (15.04.2007-20.04.2007 : Vídeň, Rakousko)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Geophysical Research Abstracts. 9
Notes
    Projekt: GA205/05/2770, GA ČR
    Překlad názvu: Poznámky k evoluci hlubokých svahových deformací slezského příkrovu, Vnější západní Karpaty (Česká republika)
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    Carpathians
    deep-seated landslide
    translational landslides
Keyword
    Carpathians
    Czech
    Deep-seated
    Evolution
    Landslides
    Nappe
    Outer
    Remarks
    Republic
    Silesian
    Translational
    Western
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012