Record details

Title
    Remarks on the biostratigraphy on the Butkov Formation in the Manín sequence
Statement of responsibility
    Daniela Boorová, Jozef Salaj
Author
    Boorová, Daniela
    Salaj, Jozef
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 43, no. 2
Pages
    s. 123-126
Year
    1992
Notes
    2 pl.,8 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Subject group
    alb
    biostratigrafie
    bradlové pásmo a přibradlová oblast
    cenoman
    Foraminifera
    křída-svrchní
    sedimentologie
    sedimenty jílovité
Subject category
    butkovské souvrství
    manínská jednotka
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Biostratigraphy
    Butkov
    Formation
    Manín
    Remarks
    Sequence
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012