Record details

Title
    Remediation of a sandstone aquifer following chemical mining of uranium in the Stráž deposit, Czech Republic
Statement of responsibility
    Jan Novák, R. Smetana, J. Šlosar
Other titles
    9th International Symposium on Water-Rock Interaction (Variant.)
Author
    Novák, Jan
    Smetana, R.
    Šlosar, J.
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Water-Rock Interaction
Pages
    s. 989-992
Notes
    3 obr., 2 tab., 7 bibl.
Subject group
    česká křídová pánev
    geologie environmentální
    hydrogeologie regionální
    kolektory
    křída-svrchní
    kyselina sírová
    rudy U
    studie environmentálních vlivů
    těžba loužením
    voda kontaminovaná
    zvodnělý kolektor
Geographical name
    ČR-Čechy
    Stráž pod Ralskem (Česká Lípa)
Keyword
    Aquifer
    Chemical
    Czech
    Deposit
    Following
    Mining
    Remediation
    Republic
    Sandstone
    Stráž
    Uranium
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012