Record details

Title
    Rentgenografické kvantitativní stanovení kaolinitu a křemene v kaolínu z Únanova
Statement of responsibility
    Jiří Šindelář, Jiří Vaněk
Other titles
    X-ray quantitative determination of kaolinite and quartz from kaolin at Únanov
Author
    Šindelář, Jiří
    Vaněk, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Výběr Prací (Geoindustria)
Vol./nr.
    Č. 2
Pages
    s. 5-16
Year
    1970
Notes
    2 tab., 5 diagr., 12 bibl.
    Anglické resumé
Subject group
    analýza hornin
    difrakce rentgenová
    kaolin
    křemen
    ložiska nerud
    minerály
    vídeňská pánev
Geographical name
    ČR-Morava
    Únanov
Keyword
    Kaolinitu
    Kaolínu
    Křemene
    Kvantitativní
    Rentgenografické
    Stanovení
    Únanova
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012