Record details

Title
    Repeated temperature logs from Czech, Slovenian and Portuguese borehole climate observatories
Author
    Correia, A.
    Dědeček, Petr
    Rajver, D.
    Šafanda, Jan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Climate of the Past
Vol./nr.
    Roč. 3, č. 3
Pages
    s. 453-462
Year
    2007
Notes
    Projekt: IAA300120603, GA AV ČR, CZ3cav_un_auth*0216773
    Projekt: PDD(CP)-(EST.CLG 980 152), NATO, V, US
    Překlad názvu: Opakované teplotní karotáže vrtů v místech české, slovinské a portugalské stanice pro sledování klimatických změn v podpovrchových teplotách
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    borehole climate observatories
    borehole temperatures
    temperature logs
Keyword
    Borehole
    Climate
    Czech
    Logs
    Observatories
    Portuguese
    Repeated
    Slovenian
    Temperature
Abstract (in czech)
   V rámci společného česko-slovinsko-portugalského projektu řešeného v období 2003-2005 byly ve Slovinsku a Portugalsku vybudovány dvě stanice pro sledování klimatických změn v podpovrchových teplotách. Spolu s českou stanicí, která je v provozu od roku 1994, monitorují teploty vzduchu, půdy a skalního podloží s cílem studovat vazbu mezi vzduchem a půdou a šíření povrchových změn teploty do hloubky.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013