Record details

Title
    Reply to comment by V. Vavryčuk on "Analysis of the state of stress during the 1997 swarm in the Western Bohemia" by A. Slancová and J. Horálek
Statement of responsibility
    Alice Slancová, Josef Horálek
Author
    Horálek, Josef
    Slancová, Alice
Language
    anglicky
Source title - serial
    Studia geophysica et geodaetica
Vol./nr.
    Roč. 44, č. 4
Pages
    s. 620-621
Year
    2000
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Stud. geophys. geod. (Praha)
Subject group
    diskuse
    granitoidy
    měření seizmické
    napětí
    ohniskový mechanismus
    podkrušnohorské pánve
    saxothuringikum
    sedimenty klastické
    seizmotektonika
    tlak orientovaný
    zemětřesný roj
Geographical name
    ČR-Čechy
    Nový Kostel (Cheb)
Keyword
    1997
    Analysis
    Bohemia
    Comment
    During
    Horálek
    Reply
    Slancová
    State
    Stress
    Swarm
    Vavryčuk
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012